【CAY!】親子頻道🍋小遊戲篇5🍋水彩蔬果

November 09, 2019

日常生活總會有好多事物要慢慢去教小朋友😔😔
但出街嘅時候小朋友又好容易俾其他嘢分散注意力
不妨考慮一下喺屋企搞下新意思😝😝


🥬🥬水彩蔬果:
先買一盒水彩
然後平時煮餸或者食生果嘅時候
可以選擇一啲紋理清晰嘅留起一片或少量
同小朋友一齊當印章咁玩
一齊了解唔同蔬果嘅外觀
如果小朋友年紀比較大仲可以教埋葉脈等等嘅知識
呢個方法一定可以引起小朋友嘅興趣☀️☀️
________________________________________________________________
客戶需在網站付款前,輸入 折扣CODE 『CAY』即可使用優惠
現於 gourmetkitchen.hk 網站內,購買任何產品,即可享有10%折扣優惠🌈🌈
品牌包括KOR、Contigo、KAI、meroware