【CAY!】親子頻道🎅🏻小遊戲篇14🎅🏻聖誕老人來了

November 28, 2019

聖誕節一家人慶祝🎉🎉
有咩遊戲可以一班小朋友一齊玩
又刺激又可以考驗下敏捷度?🤩🤩

聖誕老人來了 🎅🏻
一位大人假扮聖誕老人🎅🏻
準備幾份禮物放喺聖誕老人身邊🎁🎁
然後瞓喺地下扮瞓💤💤
小朋友要趁聖誕老人瞓覺時
拎走佢身邊嘅禮物
扮聖誕老人嘅大人可隨時扮打喊嚕或轉身嚇小朋友💥💥
但如果聖誕老人一醒捉到其中一個偷緊禮物嘅小朋友
咁果個小朋友就輸啦🙈
________________________________________________________________
客戶需在網站付款前,輸入 折扣CODE 『CAY』即可使用優惠
現於 gourmetkitchen.hk 網站內,購買任何產品,即可享有10%折扣優惠🌈🌈
品牌包括KOR、Contigo、KAI、meroware