【CAY!】親子頻道✈️小遊戲篇11✈️飲管噴射機

November 18, 2019

小朋友牙牙學語🗣🗣
要學識掌握到用氣同口部肌肉
會唔會有方法練習吹氣
鍛鍊一下口部肌肉?👄👄

✈️飲管噴射機:
準備幼飲管同色紙
建議先用一啲較輕較薄嘅紙先
用紙剪貼成圓錐形
裝飾一下整成噴射機咁🛫🛫
吸引小朋友玩
鼓勵小朋友吹氣練習
到小朋友慢慢開始掌握到先換一啲厚身紙張
或者換粗飲管去練習😉😉
幫助鍛鍊一下口部肌肉
低成本可以一試💪🏻💪🏻💪🏻
________________________________________________________________
客戶需在網站付款前,輸入 折扣CODE 『CAY』即可使用優惠
現於 gourmetkitchen.hk 網站內,購買任何產品,即可享有10%折扣優惠🌈🌈
品牌包括KOR、Contigo、KAI、meroware