【CAY!】親子頻道🌃小遊戲篇10🌃拼圖

November 17, 2019

買玩具小朋友又好快玩厭🙈🙈
支出又大咗😫😫
試下日常生活留意一下
都有其他方法俾小朋友玩🧐🧐🧐

🌃拼圖
平時睇開雜誌或者圖片靚嘅紙板
因應小朋友年紀
分開9份或以上
當拼圖咁砌
絕對係一個低成本方法
________________________________________________________________
客戶需在網站付款前,輸入 折扣CODE 『CAY』即可使用優惠
現於 gourmetkitchen.hk 網站內,購買任何產品,即可享有10%折扣優惠🌈🌈
品牌包括KOR、Contigo、KAI、meroware