【CAY!】親子頻道🎄小手工篇2🎄簡單聖誕樹

November 29, 2019

上一次介紹過聖誕花圈手工
但會唔會有再簡單一啲嘅聖誕手工呢✂️✂️
今次可以試下呢兩款聖誕樹
簡單得黎又不失美觀✨✨
各爸媽忙起上黎
少少時間都可以陪小朋友培養感情😘😘

先準備綠色彩紙、即棄木筷子、其他閃片或彩紙裝飾
另外需要一個打窿機
綠色彩紙剪成樹嘅形狀
好似摺紙扇咁重複前後摺疊
然後喺中間位置用打窿機打一個窿
木筷子穿過中間嘅窿窿之後
其實基本嘅聖誕樹外形已經出咗黎🎄🎄🎄
再一齊裝飾一下就可以
如果想坐檯可以用紙皮紙條卷圈
木筷子插上去就可以
簡單又快捷仲唔試下😉😉😉


另一方法亦可以平時同小朋友去公園玩嘅時候
可以收集唔同長度嘅樹枝🌳🌳
拎返屋企後先排一個等腰三角形做底
然後由短至長用白膠漿固定
或用麻繩綁實都可以
乾咗之後又係裝飾一下就會變成聖誕樹🎄🎄
外觀簡約特別❤️❤️

以上邊款比較岩心水呢😉😉😉
________________________________________________________________
客戶需在網站付款前,輸入 折扣CODE 『CAY』即可使用優惠
現於 gourmetkitchen.hk 網站內,購買任何產品,即可享有10%折扣優惠🌈🌈
品牌包括KOR、Contigo、KAI、meroware